05/ 07/ 2016 Vũ Thanh Vân
Caponi - Thời trang, phong cách, chất lượng. Những tiêu chí hàng đầu trong gần bốn mươi năm hoạt động của anh em Caponi. Sự gắn bó và yêu nghề giày da thủ công.
Diogini.vn